ขออภัยค่ะ ธนาคารไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้ โปรดรอสักครู่แล้วทำรายการใหม่อีกครั้ง หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ โทร. 0 2031 7888
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2549 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ