ในการใช้บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง ธนาคารขอแนะนำให้ท่านใช้บราวเซอร์ที่รองรับการใช้บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ไม่รองรับตัว Beta)
  • Microsoft Internet Explorer version 7 หรือ 8 ขึ้นไป
  • (www.microsoft.com/windows/internet-explorer)
  • Firefox version 17.0 ขึ้นไปบนเครื่อง PC หรือเครื่อง Mac (www.firefox.com)
  • Google Chrome version 23.0 ขึ้นไป (www.google.com/chrome)
  • Safari version 5.1 ขึ้นไปบนเครื่อง PC หรือ Mac (www.apple.com/safari)
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต ธนาคารขอแนะนำให้ท่านใช้ระบบปฏิบัติการ
และซอฟท์แวร์ป้องกันไวรัสที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและทำการอัพเดทอยู่เสมอ และโปรดหลีกเลี่ยงการใช้บริการ
ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตที่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ หรือ บนคอมพิวเตอร์ไม่ปลอดภัย
 
  
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2549 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ